Regulaminy

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy: regulamin schroniska

Regulamin Wolontariatu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy: od kwietnia 2020 r. prowadzone są zmiany regulaminu. Prace zostaną zakończone najpóźniej 30.06.2020 r.

Wzór umowy adopcyjnej: KLIK

Wzór porozumienia wolontariackiego: KLIK