Wolontariat

Wolontariat to nieodzowna część działalności naszej placówki. Osoby chcące poświęcać swój wolny czas i wspierać naszych podopiecznych są ogromnym wsparciem i cieszymy się, że możemy współpracować z tak fantastycznymi ludźmi.

Wolontariusze pracujący na miejscu w Schronisku pomagają nam sprawować opiekę nad psami i kotami. Angażują się w czasie wolnym od pracy, czy nauki, uczestniczą również w naszych wewnętrznie ogłaszanych dyżurach dodatkowy, tj. wieczorami w tygodniu.

Dzięki naszym Wolontariuszom zwierzęta są szczęśliwe, gdyż obcują z człowiekiem, za którym bardzo tęsknią, a dodatkowo są przygotowane do adopcji i szybciej znajdują kochające domy! 

Ilość porozumień na dzień 31.12.2020 r. : 141 w tym 2 grupowe – grupy szkolne, instytucji.

Poznajcie naszych Wolontariuszy i ich działania na naszych stronach:

Fundacja Mam Pomysł

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Świdnica

Grupa ogłoszeniowo-pomocowa FMP Zwierzaki

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 16 lat* (niepełnoletni za zgodą rodzica lub opiekuna), a jego zdrowie pozwala na fizyczne obcowanie ze zwierzętami. Istnieje możliwość pracy wolontariackiej osób młodszych, ale tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który również stanie się wolontariuszem schroniska. Wolontariusz musi być osobą zaangażowaną w swoją pracę i mieć świadomość odpowiedzialności, jaką na siebie przyjmuje. Zawsze szukamy osób regularnych, które chcą się włączyć na stałe w nasze działania, a nie na miesiąc, czy dwa tygodnie…

Regulaminy są dostępne w placówce. Pracować na terenie schroniska mogą Wolontariusze, którzy wezmą udział w naborze, który ogłaszamy na naszych stronach. 

*)koordynator wolontariatu może zmieniać pułap wiekowy, zależnie od potrzeb placówki.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ NABÓR?

 • szkolenie z zasad bezpieczeństwa prowadzone w etapach: teoria oraz praktyka,
 • napisanie egzaminu,
 • podpisanie porozumienia wolontariackiego.

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ NASI WOLONTARIUSZE?

 • wyprowadzają psy na spacery, dzięki czemu każdy czworonóg opuszcza boks codziennie,
 • uczą się podstaw szkolenia zwierząt i uczą nasze psiaki dobrych manier,
 • potrafią zająć się zwierzętami lękliwymi – socjalizują nasze bojaźliwe mordki,
 • spełniają potrzebę kontaktu z ludźmi i zabawy naszych kotów,
 • pomagają nam uprzątnąć pomieszczenia zwierząt,
 • fotografują, opisują, ogłaszają zwierzaki do adopcji,
 • organizują zbiórki i pomoc dla świdnickich czworonogów.

Prosimy uważnie śledzić nasze aktualności oraz Facebook, gdzie umieszczamy takie informacje, gdy brakuje nam rąk do pracy. Nabory organizowane są cyklicznie. Uczestnictwo w naborze jest warunkiem współpracy, osoby nieprzeszkolone nie mogą działać w schronisku samodzielnie.

Schronisko stara się też wzbogacać wiedzę wolontariuszy poprzez organizowanie szkoleń, które dotyczą zagadnień związanych z behawioryzmem zwierząt. Do współpracy zapraszamy specjalistów. Ogłaszamy wszystko na naszej grupie Wolontariuszy na portalu Facebook.

DOKUMENTY

REGULAMIN WOLONTARIATU

Załączniki:

1. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
2. System awansu i bonifikat. Podział na grupy i stopnie zaawansowania. Wyjaśnienie dot. paragrafu 8.
3. Zgoda opiekuna prawnego na wykonywanie działań Wolontariusza Schroniska dla Zwierząt.
4. Oświadczenie o ilości przepracowanych godzin, tzw. Karta Pracy.
5. Oświadczenie – osoba towarzysząca.
6. Zgoda rodzica – osoba towarzysząca.

Zapraszamy do pomocy Schronisku, wolontariat to nie tylko pomoc, ale i zdobycie wiedzy i doświadczenia. Nie ma dwóch identycznych przypadków, każdy jest inny i z każdym pracujesz 🙂 Praca wolontariusza nie jest lekka, obciąża fizycznie i psychicznie, dlatego wiemy, że wiele osób zrezygnuje. Mimo to daje mnóstwo satysfakcji i radości osobom, które wykonują ją z potrzeby serca i z zaangażowaniem.

Jeśli nie możesz zaangażować się w Wolontariat bezpośrednio, zawsze możesz wziąć udział w tych inicjatywach:

 • organizowanie zbiórek darowizn (zgodnie z wykazem potrzeb na tych zakładkach), promowanie idei adopcji zwierząt;
 • wolontariat akcyjny (np. akcje remontowe, porządkowe – ogłaszamy w Aktualnościach).

Osobą odpowiedzialną za Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy jest Adrianna Kaszuba, kierownik schroniska. W razie pytań:

tel. 790 241 451 – dyżur telefoniczny w czwartki od 17 do 19.

e-mail: [email protected]